Boodskap van die Hoof

demo

demo

Uit die hoof se pen...

Geagte Ouer / Voog

Die eerste ses maande van die jaar het verby gesnel.  Dit is met groot dankbaarheid dat Dinamika terugkyk op vele suksesse.  Suksesse op all terreine:  Akademie, Sport, Kultuur en baie belangrik die opvoedingstaak.

Baie geluk aan talle leerders wat provinsiale klere behaal het en wat gaan deelneem tydens die vakansie aan Provinsiale toernooie.

‘n Skool is ‘n organisasie wat voordurend verander en deur verandering probeer ons Dinamika ‘n beter skool maak, wat verseker dat elke leerling ‘n kans/geleentheid sal kry om vir hom of haar ‘n beter toekoms te verseker.

Baie dankie aan elke personeellid, ouer en leerder verbonde aan Dinamika wat help bou aan die skool; sonder julle insette sal dit nie moontlik kan wees nie.

Mag almal verbonde aan Dinamika ‘n rustige vakansie hê, lekker rus en vol moed en ywer die derde kwartaal aanpak. 

Ek los u met ‘n kort gedagte...

Sonder selfdisipline is sukses nie moontlik nie.

Groete

Johan Schutte

HOOF

21 Junie 2018

 

JAARVERSLAG VAN DIE HOOF : 2018

 

1.  LIEF EN LEED

1.1 Ons betoon ons meegevoel met leerlinge wat ouers en geliefdes in dié jaar verloor het.

 

2.  HOOGTEPUNTE VAN 2018

2.1   AKADEMIE:

Geluk aan die matrieks van 2017 met hul matriekuitslae.
Sterkte aan 2018 se matrieks.
Goeie uitslae tot op hede deur gr 8 – 11

2.1.1 Akademiese Vordering
         Daar word hard gewerk om ‘n hoë akademiese standaard te skep en te handhaaf.

Missie / Visie:
• Beste infrastruktuur (Geboue en Terreine / Klasse)
• Spesialis onderwysers
• Geleenthede

2.1.2 Hoe?

• Klein klasse (± 25 – 28). Beheerliggaam-aanstelling
(16 Beheerliggaam-aanstellings).
• Bevordering van visuele onderrig. Tegnologie in klasse bevorder.
• Interne stelsels-kontrole infaseer met beter onderwysuitkomste.
• Indiensopleiding / Opskerping van personeel.
• Ekstra studieprogramme.
• Ekstra studiemateriaal / studiegidse beskikbaar vir eksamen-voorbereiding.

2.1.3 Probleemareas

Akademie:
• Werksetiek van sommige leerders
• Afwesighede tydens die kwartaal

2.2  PERSONEEL

2.2.1 • 52% van die personeel word deur die Beheerliggaam betaal

 • Deurlopende opleiding vind plaas.


2.2.2 Probleemareas:

Die begrotingstekort van die Provinsiale Regering ten opsigte van Onderwys beïnvloed die skool se posvoorsieningskaal wat weer die skool se begroting beïnvloed.

2.3 LEIERSKAP

2.3.1 VLR en Dagbestuur

Baie dankie aan die Dagbestuur van 2017 / 2018 onder leiding van
me C Spies, mnr W Bezuidenhout en die hoofleiers, Xander Louw en Charrisa Chalken.

Baie sterkte aan die Dagbestuur van 2018/ 2019 met Tiaan du Preez en Melindi Nortjé aan stuur van sake.

2.4 BUITEMUURSE AKTIWITEITE

2.4.1 Akademie

• Top 20-uitstappie
• Drama-uitstappie
• Visuele Kunste-uitstappie
• Robotics
• Natuurwetenskappe Olimpiade

2.4.2 Kultuur

2018 is ‘n jaar vol kultuurhoogtepunte en -prestasies.

• Kunswedstryd

Hoërskool Dinamika leerders skitter tydens die kunswedstryd. Verskeie item- en afdelingwenners kom uit Hoërskool Dinamika. Verskeie leerders tree ook op tydens die Gala-aand.

• Redenaars
Hoërskool Dinamika neem deel aan verskeie kompetisies en goeie prestasies word behaal.

• Nuwe Items
- Spreekkoor
- Gedramatiseerde Poësie

Baie geluk aan almal se prestasies en dankie vir die harde werk!

2.4.3 Sport

Hoërskool Dinamika beleef ‘n goeie jaar op die sportveld.
• Atletiek
- Antoinette Bezuidenhout neem deel aan Suid-Afrikaanse Kampioenskappe.

• Hokkie
- Lewer vier Oos-Gauteng spelers op naamlik:
  o Kayla van der Walt (0/14A)
  o Sianne Mileham (0/14B)
  o Michaela Oelofse (0/16A)
  o Sharonice Rooskrans (0/18A)
- 0/14 A-span verloor in kwartfinaal van Noordvaal-kompetisie.

• Jukskei
- Hoërskool Dinamika lewer 2 provinsiale spelers op.
  o Moné Vogel
  o Rainier van Zyl

• Landloop
- Ses atlete neem deel aan Gauteng Kampioenskappe.

• Netbal
- Lewer vier provinsiale spelers op.
- Een provinsiale afrigter – me R Venter.
- Melindi Nortjé verkies tot SA Skolespan.
- 0/14A – onder leiding van me K Bezuidenhoudt behaal 12de plek tydens Gauteng Kampioenskappe.
- 0/15A – behaal 4de plek tydens Gauteng Kampioenskappe.
- 0/17A onder leiding van me J Appel en me R Venter behaal 2de plek tydens Gauteng Kampioenskappe en 2de plek tydens SA’s.

• Rugby
- 0/14 is Goue Leeus Kampioene en Virsekerbeker-finaliste.
- Lewer een provinsiale speler naamlik:
  o Migael Lombard

• Ruiterkuns
- Hoërskool Dinamika het 1 provinsiale ruiter naamlik
  o Mieshca Hammond.
• Tennis
- Tweedespan speel uit in verdere uitspele.

 

3. ALGEMEEN

3.1 Afrikaans na Parallelmedium

Hoërskool Dinamika is trots met die suksesvolle oorskakeling van enkel- na parallel-medium. Aantal leerder vir 2019 is 956.

3.2 Dissipline

Dankie aan mnr C van der Schyf vir die voorloop in die dissiplinêre stelsel van die skool.

Dankie aan mnr N Hand wat die dissiplinêre komitee lei, asook die dissiplinêre komitee vir harde werk.

3.3 Finansies

Finansies bly een van die grootste uitdagings in vandag se tyd. Baie dankie aan elke ouer wat skoolfonds getrou betaal.

Dankie vir die harde werk van die Finansiële Komitee wat Hoërskool Dinamika se finansies bestuur. Woord van dank aan mnr Martin Enslin, die Tesourier van die skool, wat leiding neem op die finansiële gebied.

3.4 Beheerliggaam

Die nuwe beheerliggaam is in Maart 2018 verkies.

- Angus Bailie (Ouer)
- Willem Boshoff (Ouer)
- Pieter Bouwer (Ouer)
- Danie Du Preez (Ouer)
- Martin Enslin (Ouer)
- Irene Hattingh (Ouer)
- Meyer Rademeyer (Ouer)
- Marius Van Graan (Ouer)
- Frank Wagner (Ouer)
- Johan Schutte (Hoof)
- Wayne Bezuidenhout (Onderwyser)
- Morné Eksteen (Onderwyser)
- Naomie Lombaard (Admin Personeel)
- Ethel Marais (Onderwyseres)
- Shaandré Nel (Onderwyseres)
- Charmaine Spies (Onderwyseres)
- Chris Van Der Schyf (Onderwyser)
- Tian Du Preez (Leerder)
- Monré Fourie (Leerder)
- Melindi Nortjé (Leerder)

Baie dankie aan elke persoon verbonde aan Hoërskool Dinamika en hul bydrae. Geen persoon se bydrae gaan ongesiens verby nie. Vir die ouers / leerders wat ons verlaat sê ons dankie aan u deel in die geskiedenis van Hoërskool Dinamika.

C J SCHUTTE

HOOF

NOVEMBER 2018